Presentation

1999 Började idén till ett hantverkskooperativ, ett Eu-finansierat försök/pilotprojekt att lansera hantverk på nätet.

Ursprungsidén har med stort engagemang sedan utvecklat sig. Med studiecirklar i bildande av kooperativ, styrelsearbete och datakunskap samt även med ett fristående produktråd för att säkerhetsställa kvalitén på hantverket. Idag är Ni välkomna till Grangardebygden Hantverkskooperativ en förening som bildades i början av år 2000.

Kooperativets mål är att saluföra varandra, visa sina produkter på Internet, föra hantverkstraditionen vidare med god kvalité samt ha ansvar, respekt och god gemenskap.

Medlemmarna som är både företagare och hobbyverksamma hjälps åt vid olika arrangemang och utställningar med gemensam marknadsföring, affischering och annonsering.

Som tradition har vi en gemensam Sommarutställning. Vi arrangerar också gammaldags sommarmarknad i början av juli och en traditionell hantverks- och skördemarknad första lördagen i september varje år. Vi har även medverkat i en Guidebok över Konst Hantverk Form o Caféer i Dalarna.

Förutom denna gemensamma presentation, finns en hemsida på var och en av medlemmarna och deras produkter som förhoppningsvis skall få kunder att attraheras av utbudet och locka till köp genom att bläddra bland sidorna av Grangärdeprodukter.